Zarząd

Starszy Cechu
Władysław Płaszczyński

Zastępcy Starszego Cechu:
Jerzy Borejsza
Bogdan Lachendrowicz

Sekretarz Zarządu:
Bronisław Szalbot

Członkowie Zarządu:

Tomasz Czauderna
Piotr Hoffman
Arkadiusz Niemiec
Julian Pichur
Mariusz Prymula