Historia

Historia rzemiosła bielskiego sięga XVI w.

Początek rzemiosłu dali bielscy sukiennicy, tworząc pierwszy cech w 1548r w Bielsku. Natomiast tkacze swój pierwszy cech utworzyli w Białej w 1667r. Z upływem lat powstawały inne branżowe cechy.

W 1947 roku doszło do połączenia Cechów Bielskich w jedną organizację i tak powstał zalążek dzisiejszego Cechu Rzemiosł Różnych. Nowopowstała organizacja cechowa wybiera swój pierwszy Komisaryczny Zarząd na czele, którego staje starszy Cechu Antoni Tarnawa.

W latach 50-tych Okręgowy Związek Cechów w Bielsku – Białej uzyskuje prawo do powołania własnej Komisji egzaminacyjnej i wydawania świadectw kwalifikacji rzemieślniczych.
Przez 40 lat Cech Rzemiosł Różnych w Bielsku – Białej był jedną organizacją cechową.